आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारका सम्बन्धमा पारित विभिन्न महासन्धिहरुमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु-जय कार्की

अप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारका सम्बन्धमा पारित विभिन्न महासन्धिहरुमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन्
………………………………………………………………………………..
क. काम गरिरहेको मुलुकमा स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
ख. जीवन रक्षाको अधिकार
ग. कुनै पनि किसिमको यातना, त्रूmरता, अमानवीय, निकृष्ट व्यवहार तथा दण्ड विरुद्धको अधिकार
घ. दासता तथा जबरजस्ती श्रममा लगाउने विरुद्ध स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
ङ. गोपनीयताको अधिकार
च. यथार्थपरक तथा सार्वजनिक सुनुवाईको अधिकार
छ. कानुनी सहयोगी, दोभाषे तथा आफुले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउने हक
ज. स्वतन्त्र तथा सुरक्षित हुन पाउने र बहसको लागि छेकथुन हुनबाट स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
झ. कसुर प्रमाणित नभएसम्मका लागि निर्दोष हुन पाउने अधिकार
ञ. कुटनैतिक तथा कन्सुलरसित सहयोग स्थापित गर्न पाउने अधिकार
ट. कार्यरत देशको जनताको अधिकार बराबरीको अदालत र ट्रिबुनलको अधिकार
ठ. कार्यरत देशका जनता बराबरीको तलब भत्ता, ओभरटाइम तथा बिदाकोे सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार
ड. टे«ड युनियनहरुमा लाग्ने र संघहरु गठन गर्न पाउने अधिकार
च. कानुनको अगाडि सवै स्थानमा समान अधिकारको प्रत्याभूति
छ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बराबरीको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
ज. औषधोपचारको आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार
झ. कार्यरत मुलुकमा संघ तथा टे«ड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार
ञ. कार्यरत मुलुकको श्रमिकको बराबरीको अवकाश, बेरोजगारी भएको अवस्थामा सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार
ट. रोजगारदाताले सहमतिपत्रभन्दा वाहेकको काम लगाएमा कानुनी उपचार पाउने अधिकार
ठ. अप्रावासी श्रमिकले आफ्नो साँस्कृतिक पहिचान कायम राख्न पाउने अधिकार
ड. आर्जन गरेको आम्दनी आफ्नो देशमा पठाउन पाउने अधिकार
ढ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बरावरी शिक्षा, व्यावसायिक तथा सामाजिक सेवाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार
ण. कार्यरत मुलुक र आफ्नो देशको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न पाउने अधिकार
त. कार्यरत मुलुकको सिमानाभित्र स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
थ. परिवारिक उत्तरदायित्वका कारण काममा वाधा नपर्ने गरी गैरहाजिरी अर्थात विदामा बस्न पाउने अधिकार
द. कानुनीरुपमै आफ्नो देशको राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकार
ध. आफ्नो देशमा मत दिन पाउने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार
न. अप्रवासी श्रमिकको परिवार तथा शिशुका सम्बन्धमाः आफ्ना शिशुहरुको नामाकरण, दर्ता तथा राष्ट्रियताको अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।
प. प्रवासी श्रमिकको बालवच्चाहरुको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*