श्रमिक-जय कार्की

म एक श्रमिक,
म एक मान्छे ।
म आफै एक दमित दलित,
म भेदभाव विरोधी मान्छे ।
म कालो र गोरो छालाबीच भेद नगर्ने मान्छे,
उच्चजात र दलितबीच तुलो नबंग्याई न्याय गर्ने मान्छे ।
म छुवाछुत लत्याउँने, पन्छाउँने मान्छे,
म उच्चजात र खानदानी परम्पराको बिरोधी मान्छे ।
म दलित र महादलितलाई बराबरीको हिस्सा माग्ने मान्छे,
म जात नमान्ने मान्छे ।
म शोषण र दमन विरुद्धको मान्छे,
म लिङ्गिय समानता चाहने मान्छे ।
तपाईं हामी बाँचिरहेको,
परिवेशभित्रको म एक सामान्य मान्छे ।
Khabar Sampurna.
24 July 2022.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*